Tetragonia tetragonoides Kuntze  
Family: Aizoaceae
Tetragonia tetragonoides image
Valter Jacinto  
Tetragonia tetragonoides image
Forest & Kim Starr  
Tetragonia tetragonoides image
Forest & Kim Starr  
Tetragonia tetragonoides image
Zoya Akulova  
Tetragonia tetragonoides image
Valter Jacinto  
Tetragonia tetragonoides image
Forest & Kim Starr  
Tetragonia tetragonoides image
Forest & Kim Starr  
Tetragonia tetragonoides image
Zoya Akulova  
Tetragonia tetragonoides image
Forest & Kim Starr  
Tetragonia tetragonoides image
Zoya Akulova