Eclipta prostrata L.  
Family: Asteraceae
[Eclipta alba L. ex Jackson,  more]
Eclipta prostrata image
Enrique Moreno & David Roubik  
Eclipta prostrata image
Enrique Moreno & David Roubik  
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image
Eclipta prostrata image