Pleurothallis loxensis Luer & Hirtz  
Family: Orchidaceae
Pleurothallis loxensis image
Philipp Weigell  
Pleurothallis loxensis image
Philipp Weigell  
Pleurothallis loxensis image
Philipp Weigell