Pouteria torta Radlk.  
Family: Sapotaceae
Pouteria torta image
ROLANDO PÉREZ  
Pouteria torta image
Andres Hernandez  
Pouteria torta image
Pouteria torta image
Pouteria torta image
Pouteria torta image
Pouteria torta image