Calathea donnell-smithii K. Schum.  
Family: Marantaceae
Calathea donnell-smithii image