Pectis prostrata Cav.  
Family: Asteraceae
[Pectis multisetosa Rydb.]
Pectis prostrata image