Polystachya masayensis Rchb. f.  
Family: Orchidaceae
Polystachya masayensis image
Enrique Moreno & David Roubik