Coreopsis foliosa A.Gray  
Family: Asteraceae
Coreopsis foliosa image