Prestonia exserta Standl.  
Family: Apocynaceae
Prestonia exserta image
Annette Aiello  
Prestonia exserta image
Annette Aiello  
Prestonia exserta image
Annette Aiello  
Prestonia exserta image
Annette Aiello