Pereskia bleo DC.  
Family: Cactaceae
Pereskia bleo image
Andres Hernandez  
Pereskia bleo image
Andres Hernandez  
Pereskia bleo image
ROLANDO PEREZ  
Pereskia bleo image
Andres Hernandez  
Pereskia bleo image
ROLANDO PEREZ  
Pereskia bleo image
ROLANDO PEREZ