Parathesis oblanceolata Lundell  
Family: Primulaceae
Parathesis oblanceolata image