Parathesis pleurobotryosa Donn.Sm.  
Family: Primulaceae
Parathesis pleurobotryosa image