Pouteria microstrigosa T.D.Penn.  
Family: Sapotaceae
Pouteria microstrigosa image