Symphyotrichum squamatum G.L. Nesom  
Family: Asteraceae
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image
Luigi Rignanese  
Symphyotrichum squamatum image