Mascagnia ovatifolia Griseb.  
Family: Malpighiaceae
[Mascagnia nervosa Nied.]
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
JOESPH WRIGHT  
Mascagnia ovatifolia image
Enrique Moreno & David Roubik  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Steven Paton  
Mascagnia ovatifolia image
Thomas Croat  
Mascagnia ovatifolia image
Mascagnia ovatifolia image